• INNOVATION

    Много от печелившите бизнеси по света са резултат от добрата симбиоза между откриватели и инвеститори. Иновациите са един от пътищата за успешен бизнес в днешния конкурентен свят. Ние от “ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС” с готовност консултираме всички хора или бизнес-организации, които имат интерес от подпомагане сферата на иновациите. Технологията е решаваща в днешния дигитализиран свят, но иновацията в идеите и съдържанието е още по-важна.
  • MANAGEMENT

    Ако променим позицията, от която наблюдаваме eдин предмет, ще променим и самия предмет. (Хайзенберг)

    Конкуренцията в бизнеса е яростна. Състезанието е налице. Само тези, които могат да се учат и да прилагат най-добрите идеи и методи по-бързо от своите конкуренти, ще оцелеят.
  • EFFECTIVENESS

    "Конкуренцията създава благоприятни условия за непрекъснатото подобряване на промишлената ефективност. Тя кара производителите да премахват разсипничеството и да съкращават разходите си,за да продават по-евтино от другите. Тя отсява онези,чиито разходи остават високи и по този начин съдейства да се концентрира производството в ръцете на тези,чиито разходи са ниски."1 Клеър Уилкокс
Нашите услуги
“ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС” осигурява широк спектър от интегрирани консултантски услуги, които отговарят на професионалните стандарти и реално помагат за растежа на Вашият бизнес, както в България, така и зад граница.

Консултантите на “ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС” работят в тясно взаимодействие със своите клиенти за изготвяне и развитие на финансово-информационната стратегия като част от бизнес стратегията на компаниите им с цел да се отговори на техните специфични и индивидуални нужни.

още...
Защо “ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС”
Ние вярваме, че клиентите ползващи услуги на “ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС”, имат повече време за основния си бизнес и повече възможности за увеличаване на оборотите и печалбите.

Използвайки услугите на “ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС”, можете успешно да изведете счетоводната дейност извън офиса, с което ще постигнете най-малко следните предимства:

• Повече време за основния бизнес, по-малко персонал в офиса;
• Професионално счетоводно обслужване, консултации,...

още...
Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване