invent projects, софия- за нас

За нас

счетоводни  и финансови услуги от Инвентпроджектс, София
“ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС” е специализирано дружество в областта на финансово-счетоводните услуги и корпоративните финанси, както и в консултантските услуги, свързани със сделки по инвестиционно посредничество, управление на активи, секюритизация и управление на кредити и вземания. Дейността на компанията е изградена съобразно международните стандарти и тенденции в предлагането на услуги и решения за ефективно управление , проектен мениджмънт и корпоративни финанси, отличавайки се с висок професионализъм съчетан с отдаденост, компетентност и отговорност към клиентите.

НАШАТА ЦЕЛ:

Да предложим на всеки един от клиентите си индивидуален подход, поставяйки се изцяло в услуга на техните бизнес цели и нужди, осигурявайки им конкурентни предимства пред останалите в бранша посредством:

. правилното използване на данните и информацията
. оптимизиране на работните процеси;
. изграждане на подходящите KPI’s
. аутсорсинг на дейности;
. минимизиране на разходи;
. достъп до широк обем информация и контакти;
. професионален подход;
. креативно мислене и иновативни идеи.

Основните предимствата, които “ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС” осигурява са:


. доброто познаване на местния пазар,
. екип, състоящ се от професионалисти със знания и многогодишен опит,
. персоналното обслужване,
. разнообразието от съпътстващи услуги, придаващи добавена стойност на предлаганите решения,
. собствената програма за лоялни клиенти,
. работата с доказани бизнес приложения,
. актуална информация, анализ и оптимизация на счетоводната отчетност
. пълна конфиденциалност на информацията

Вижте още:

. Визия

. Мисия

. Сертификати

КОНТАКТИ

София 1404, България
бул. "Г.Делчев" №37, вх. А, ет.1

тел./факс: +359 (2) 958 81 97
мобилен: +359 888 359 729

e-mail:
office[at]inventprojects[dot]bg

Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване