документи и цени на дружество инвентпроджектс, софия

ЦЕНИ

Цени на счетоводни услуги


I. Месечно възнаграждение за счетоводно обслужване на фирми не регистрирани по ДДС

Брой документи на месецМесечно възнаграждение
до 80 док. месечно 160
от 81 до 150 док.месечно 250
над 150 док. месечно по договаряне


II. Месечно възнаграждение за счетоводно обслужване на фирми регистрирани по ДДС

Брой документи на месецМесечно възнаграждение
до 40 док. месечно 230
от 41 до 80 док.месечно 320
от 81 до 150 док.месечно 370
над 150 док. месечно по договаряне


III. Годишно данъчно и счетоводно приключване

Брой документи Цена на годишно приключване
до 70 док. 300
от 71 до 150 док. 380
от 151 до 250 док.месечно 400
над 250 док. месечно по договаряне


IV. Месечно възнаграждение за обработка на заплати и осигуровки

Брой персонал Цена на годишно приключване
до 10 души 180
от 11 до 30 души 370
от 31 до 50 души 590
Над 50 души по договаряне


V. Цената на счетоводното обслужване на място при клиента

Часове на месец Цена на час
от 40 до 120 часа 15 – 20 лв.
над 120 12 – 18 лв


VI . Подбор на счетоводен персонал :

Консултанска услугаПроектно ценообразуване
Подбор на счетоводен персонал По договаряне съобразно партньорската програма на Инвент Проджектс.


*Забележка: Всички цени са в български левове

ДОКУМЕНТИ

1. Споразумение за конфиденциалност

2. Договор

КОНТАКТИ

София 1404, България
бул. "Г. Делчев" №37, вх. А, ет.1

тел./факс: +359 (2) 958 81 97
мобилен: +359 889 317 173

e-mail:
office[at]inventprojects[dot]bg

Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване