Регистрации

Тема: Регистрация в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)

Въпрос: Компанията ми, в която са назначени общо 21 служители, от които служител Човешки ресурси и Счетоводител. Казаха ми, че трябва да се регистрирам в Комисията за защита на личните данни. Не ми е ясно обаче аз ли трябва да се регистрирам като собственик и управител на фирмата, самата фирма или служителите, които се занимават с набирането, обработването и съхраняването на данните трябва да се регистрират? Каква е процедурата по регистрация?
Тъй като Вие имате повече от 15 служители, трябва да регистрирате в Комисията за защита на личните данни вашето дружество като администратор на лични данни(АЛД). В конкретния случай, тъй като трудовите договори са сключени с дружеството, а не с вас лично, точно то е субект на задължението за регистрация.

Регистрацията се извършва по електронен път или чрез подаване на попълнени формуляри в Комисията за защита на личните данни. Формулярите, които се попълват са в две части – Заявление за регистрация, което избирате според вида на субекта. В случая трябва да попълните Заявление за регистрация на АЛД за юридическо лице. Вторият формуляр ( част II) представлява данни за самия регистър. Ако Ви се налага да водите повече от един регистър, трябва да попълните толкова на брой формуляри част II, колкото регистри ще водите(това зависи от предмета на вашата дейност). Формулярите, както и подробно описание на процедурата по електронното подаване на Искането за регистрация можете да намерите в сайта на Комисията за защита на личните данни: http://www.cpdp.bg/
Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване