invent projects, софия- потенциални клиенти

КЛИЕНТИ

Глобалната практика показва, че професионалният финансов мениджмънт води до 30% икономии от разходите чрез аутсорсинг на услугите.

Нашите клиенти вече измерват ползите от съвместната работа с нас!

Как ще започнем?

Етап 1 – Първоначален одит – напълно безплатно ще направим първоначален анализ на организацията за състоянието на Вашите бизнес процеси.

Етап 2 – Оферта за необходимия набор от финансови услуги, базиран на Вашите информационни нужди.

Етап 3 – Прилагане в действие на финансовите услуги, постоянен мониторинг и оптимизация.


Вижте още:

• Потенциални клиенти

• Настоящи клиенти


КОНТАКТИ

София 1404, България
бул. "Г. Делчев" №37, вх. А, ет.1

тел./факс: +359 (2) 958 81 97
моб: +359 889 317 173

Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване