invent projects, софия- за нас

МИСИЯ, МОТО, ЦЕННОСТИ

професионална мисия на консултантска фирма  Инвентпроджектс, София
Мисията на “ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС” е последователно и прозрачно да развива комплекс от финансови и мениджмънт услуги, които с практическото си изпълнение да подпомагат и подобряват ефективността на основните дейности на нашите клиенти. За да се постигнем това, ние се придържаме към:

КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ

Ние се стремим “ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС” да бъде известна на пазара с високото качество на предоставяните услуги и да спечелим признание за:

• Качествено изпълнение.
• Почтеност, комбинирана с професионална и независима оценка на работата.
• Прецизни и точни методи на работа, съчетани с въвеждането на нови бизнес решения.

Нашето мото е :

ИНОВАЦИЯ.МЕНИДЖМЪНТ.ЕФЕКТИВНОСТ В СЪЧЕТАНИЕ С ПРОЕКТЕН ПОДХОД И НЕТРАДИЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Нашите споделени ценности са:

• Почтеност.
• Изключително значение, което отдаваме на нашите пазари и клиенти.
• Новаторство
• Отговорност един към друг.
• Сила и успех, дължащи се на експертни познания и отдаденост

НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Ние вярваме, че нашият бъдещ успех се основава на:

• Изграждане на комплексни интегрирани решения, в зависимост от клиентските изисквания;
• Прилагане на маркетингови стратегии, адекватни на постоянно променящата се външна среда;
• Непрекъснато разширяване на портфолиото от услуги и решения в съответствие с технологичните и управленски новости;
• Изграждането на устойчиви партньорства с водещи професионалисти във финансовата и консултанска индустрия
• Иновации и интеграцията им в предлаганите услуги и решения, които да подкрепят основната ни дейност;
• Инвестициите в технологии, подобряващи ефективността на работата;
• Обучение и квалификация на персонала;
Разработвайки нашите нови услуги и проекти, ние се променяме непрекъснато, следвайки изискванията на пазара. Ние сме гъвкави и динамични.

Вижте още:

. За нас

. Визия

. Сертификати

КОНТАКТИ

София 1404, България
бул. "Г.Делчев" №37, вх. А, ет.1

тел./факс: +359 (2) 958 81 97
мобилен: +359 888 359 729

e-mail:
office[at]inventprojects[dot]bg

Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване