invent projects, софия- за нас

НАШИТЕ ПРОФЕСИНАЛНИ УСЛУГИ

професионални услуги на консултантска фирма  Инвентпроджектс, София
“ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС” осигурява широк спектър от интегрирани консултантски услуги, които отговарят на професионалните стандарти и реално помагат за растежа на Вашият бизнес, както в България, така и зад граница.

Консултантите на “ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС” работят в тясно взаимодействие със своите клиенти за изготвяне и развитие на финансово-информационната стратегия като част от бизнес стратегията на компаниите им с цел да се отговори на техните специфични и индивидуални нужни.

Решения на “ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС” помагат на организациите да подобрят резултатите си в три ключови области :

Подобрена информационна среда, надеждност и сигурност
Подобрени процеси, ефективност и производителност
Повишена мотивация, удовлетвореност и ефективност на служителите


“ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС” проектира, управлява и доставя цялостни решения за услуги чрез:

• Финансово-счетоводни услуги

• Финансово-инвестиционни услуги

• Мениджмънт услуги

КОНТАКТИ

София 1404, България
бул. "Г. Делчев" №37, вх. А, ет.1

тел./факс: +359 (2) 958 81 97
мобилен: +359 889 317 173

office[at]inventprojects[dot]bg

Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване