invent projects, софия- за нас

Нашата визия

мисия, мото, ценности на консултантска фирма  Инвентпроджектс, София
“ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС” се стреми да бъде символ на компетентно комплексно обслужване и консултиране в областта на финансовите и мениджмънт услуги, използвайки постиженията на нетрадиционните технологии и както да бъде разпознаваем партньор в страната и региона.

Вижте още:

. За нас

. Мисия

. Сертификати

КОНТАКТИ

София 1404, България
бул. "Г.Делчев" №37, вх. А, ет.1

тел./факс: +359 (2) 958 81 97
мобилен: +359 888 359 729

e-mail:
office[at]inventprojects[dot]bg

Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване