invent projects, софия- потенциални клиенти

ПОТЕНЦИАЛНИ КЛИЕНТИ

Ние от “ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС” можем да ви помогнем за ефективното управление и управление на вашите финансово- счетоводни и инвестиционни процеси, ако вие сте в сферата на :

• Финансовото и застрахователно посредничество
• Фармация и медицина
• Консултантски и IT услуги
• Юридически услуги
• Недвижими имоти и инвестиционно посредничество
• Retail и търговия с бързо оборотни стоки
• Сервизна дейност и услуги по поддръжка
• Производство
• Други компании с национално и регионално присъствие

и търсите професионалисти, които да поемат грижата по управлението на финансово-счетоводния процес и мениджмънт на вашите бизнес.

Вижте още:

• За нашите клиенти

• Настоящи клиенти


КОНТАКТИ

София 1404, България
бул. "Г. Делчев" №37, вх. А, ет.1

тел./факс: +359 (2) 958 81 97
моб: +359 888 359 729

Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване