Финансово-инвестиционни услуги

В хода на своето развитие всяка компания се изправя пред нуждата от финансиране или партниране, от преструктуриране, от продажба на свои дялове или покупка на друга компания и много други подобни важни стъпки.
Недвижими имоти
счетоводни  и финансови услуги от Инвентпроджектс, София

- Посредничество при финансиране на инвестиционни проекти осъществявано, чрез дългосрочни инвестиционни кредити и лизинг

- Консултации по данъчно облагане на сделките с недвижими имоти на чужди и български граждани и дружества

- Данъчна оценка

- Деклариране на ново придобит имот пред данъчните служби
Застрахователно-осигурителни услуги
счетоводни  и финансови услуги от Инвентпроджектс, София

- Анализиране на възможностите за оптимизиране на застрахователната активност

- Консултация за данъчния ефект на Вашата дългосрочна застраховка "Живот"

- Консултация по изготвяне на цялостни планове за управление на риска

- Консултации и съдействие при намиране на необходимите ви партньори – застрахователи и застрахователни брокери
Лизингово-брокерски консултантски услуги
счетоводни  и финансови услуги от Инвентпроджектс, София

- Изготвяне на кредитни обосновки и бизнес планове

- Консултиране клиентите при всяка стъпка от лизинговата сделка

- Предпазване от неразумни финансови решения

- Консултации по данъчно облагане на сделките с лизингово имущество
Европрограми и европейско финансиране
счетоводни  и финансови услуги от Инвентпроджектс, София

Европейският Съюз осигурява фондове и програми за безвъзмездно финансиране на проекти от почти всички сфери на социалния и икономическия живот. Много е вероятно да има програми точно за вашия бизнес, за вашите нужди и за вашите идеи.
За да получите средства от европейските фондове, ние осигуряваме:
- Анализи на вашите идеи и нужди, както и за възможностите да получите финансиране

- Консултации и съдействие при намиране на необходимите ви партньори

- Пълно съдействие и консултации в процеса на изпълнение и отчитане на проектите

- Консултации при намиране на средства за осигуряване на собственото финансиране по проектите

- Подготовка на документацията по тръжни процедури и съдействие при провеждането им или участието в подобни търгове
Финансово-банкови консултантски услуги
счетоводни  и финансови услуги от Инвентпроджектс, София

- Изготвяне на финансови отчети и други необходими документи за отпускане на банкови кредити и финансиране по различни фондове или организации /САПАРД, ФАР, ПУДООС/.

- Изготвяне на кредитни обосновки и бизнес планове

- Посредничество при кредитиране
Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване