Мениджмънт услуги

Представителство
счетоводни  и финансови услуги от Инвентпроджектс, София

“ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС” предлага:
- Представителство на чуждестранни дружества пред българските местни и държавни власти
- Регистрация на клонове, търговски представителства и дъщерни дружества.
- Развитие на информационни технологии и планиране на инвестициите
Ние предоставяме услуги за управление на проекти базирани на всеки един етап от развитието на проекта:
• Начална фаза
• Планиране и дизайн
• Имплементация - начало на продуктивната фаза
• Контрол и мониторинг
• Завършване на проекта
Нашите ръководители на проекти предоставят услуги по управление на проекти не само за собствените си проекти по имплементация, но могат да се включат като външен мениджър по съществуващ проект на място при предприемача или клиента.
Аутсорсинг
счетоводни  и финансови услуги от Инвентпроджектс, София

Аутсорсинг услугите са средство за компаниите да получат външна помощ като се възползват от натрупаните чужди познания и опит, утвърдени практики и методологии по различни процеси, реализирайки максимална полза и значително намаляване на разходите.

“ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС”предоставя висококачествени аутсорсинг услуги във всички етапи от проучване, създаване на идея, проектиране, програмно развитие, тестване, до поддръжка и по-нататъшно усъвършенстване.
Наемане на отделни експерти или цял екип за изпълнение на цели финасови проекти или част от проекти.

Предоставяме гъвкав начин на работа:

• сформиране на цял екип, който да работи изцяло за вашата компания или за ваш клиент
• наемане на отделни финансови експерти
• възможност за отдалечена работа в офиса на “ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС”, както и на място при вас
• за координиране на работата на аутсорсинг екипа е необходим един ръководител – без значение дали е от ваша страна или наш експерт

Предимства:

• използвате готово изградена инфраструктура, включваща офисни помещения, оборудване, комуникационни възможности, софтуер
• голям брой висококвалифицирани финансови експерти със значителен опит в разнообразни области
• професионална комуникация- генериране на регулярни отчети за свършената работа
• гъвкави схеми на заплащане с разумни ценови ставки
Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване