invent projects, софия- за нас

ЗАЩО “ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС”

мисия, мото, ценности на консултантска фирма  Инвентпроджектс, София
Ние вярваме, че клиентите ползващи услуги на “ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС”, имат повече време за основния си бизнес и повече възможности за увеличаване на оборотите и печалбите.

Използвайки услугите на “ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС”, можете успешно да изведете счетоводната дейност извън офиса, с което ще постигнете най-малко следните предимства:


• Повече време за основния бизнес, по-малко персонал в офиса;
• Професионално счетоводно обслужване, консултации от опитни счетоводители, своевременно прилагане на всички промени в счетоводното и данъчното законодателство;
• Намаляване на общите административни разходи - заплати и осигуровки за счетоводен персонал, осигуряване и поддръжка на работно място, закупуване и актуализиране на счетоводен софтуер;
• Ще спестите ценно време от посещения в държавни институции – НАП, НОИ и др.

Екипът на “ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС”цени времето на своите клиенти и затова всички предлагани услуги могат да бъдат извършвани по електронен път, включително плащанията, които могат да бъдат извършвани по банков, както и предаването на документи за осчетоводяване.

ЗАЩОТО “ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС” ЗАЛАГА НА ЕФЕКТИВНИТЕ БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

В основата на всеки успешен проект е ефективна методология, отразена в процесите.

“ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС” осъзнава значението на ясната комуникация с клиента по време на съвместната работа и се стреми да изгражда канали за комуникация, така че тя да бъде редовна и ползотворна. Работата в “ИНВЕНТ ПРОДЖЕКТС” следва дефинирани вътрешни бизнес процеси, които осигуряват ефикасно и качествено изпълнение на възложените задачи и постигане на целите и очакванията на клиентите.

КОНТАКТИ

София 1404, България
бул. "Г. Делчев" №37, вх. А, ет.1

тел./факс: +359 (2) 958 81 97
мобилен: +359 889 317 173

office[at]inventprojects[dot]bg

Invent Projects, Sofia
Innovation.Manegement.Effectiveness.Услуги
Финансово - счетоводни
Финансово - инвестиционни
Мениджмънт услуги
Нашите казуси
Счетоводство и ТРЗ
Осигуряване
Данъци и регистрации
Всички права запазени © 2011 Invent Projects

За сайта | Право на ползване